Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Symulacja pracy płaskiego kolektora słonecznego w instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach polskich za pomocą programu TRNSYS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Simulation of Working in the TRNSYS Program of a Flat Solar Collector in a Domestic Hot Water System in Polish Conditions

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • energia słoneczna
  • kolektor słoneczny
  • program TRNSYS
  • instalacja do przygotowania c.w.u.
Strony (od-do)

142 - 148

DOI

10.15199/9.2019.4.4

Punktacja MNiSW / czasopismo

5