Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Maria Małek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

maria.malek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 34

PBN ID

3959688

ResearcherID

M-2241-2014

ORCID

0000-0002-6731-1183

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%