Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Obróbka powierzchniowa biomateriałów tytanowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2019

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

219

ISBN

978-83-7775-554-9

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80