Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metoda roju cząstek w optymalizacji macierzy wagowych układu aktywnej redukcji dragań

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

89 - 102

Book

Trwałość budynków i budowli

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.