Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Trwałość budynków i budowli

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Publisher name

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne

Date of publication

2012

Number of pages

337

ISBN

978-83-7125-227-3

Catalog

xx002845956

Chapters
Fibrokompozyty cementowe - wybrane zagadnienia (p. 31-44)
Trwałość konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu produktów ropopochodnych (p. 45-60)
Metoda równań różnicowych w analizie układów jednowymiarowych z zaburzeniami regularności dyskretyzacji (p. 61-88)
Metoda roju cząstek w optymalizacji macierzy wagowych układu aktywnej redukcji dragań (p. 89-102)
Budownictwo zrównoważone w aspekcie trwałości (p. 107-120)
Prognoza trwałości obiektu budowlanego na przykładzie (p. 121-136)
Wpływ balkonowych mostków termicznych na parametry termiczno-wilgotnościowe ściany zewnętrznej (p. 137-154)
Określanie zawartości SBS-u w miękkich oraz twardych asfaltach metodą spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni (p. 155-168)
Starzenie asfaltów zawartych w hydroizolacyjnych wyrobach budowlanych (p. 169-184)
Obliczanie temperatury krytycznej oraz ocena odporności ogniowej stalowych belek w stropach odcinkowych (p. 187-202)
Obliczanie pola temperatur wewnątrz-przekrojowych w czasie pożaru dla rurowych elementów zespolonych stalowo-betonowych, w których beton stanowi wypełnienie (p. 203-222)
Obliczenia masztu za pomocą modelu 2D i 3D - porównanie (p. 223-244)
Analiza numeryczna połączenia cienkościennego słupa stalowego o przekroju SIGMA z blachą podstawy słupa (p. 245-268)
Diagnostyka konstrukcji betonowych w przypadku korozji wewnętrznej betonu (p. 285-300)
Wpływ obróbki trybochemicznej dodatków typu drugiego na kształtowanie wybranych właściwości kompozytów cementowych, na przykładzie żużla wielkopiecowgo (p. 301-316)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.