Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ obróbki trybochemicznej dodatków typu drugiego na kształtowanie wybranych właściwości kompozytów cementowych, na przykładzie żużla wielkopiecowgo

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

301 - 316

Book

Trwałość budynków i budowli

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.