Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Podstawy mechaniki płaskich układów prętowych. Cz. 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ książki

podręcznik akademicki/skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

260

ISBN

978-83-7775-543-3

Katalog

xx004618619

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80