Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Justyna Grzymisławska

Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Analizy Konstrukcji

E-mail

justyna.grzymislawska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 72

ORCID

0000-0002-8129-3997

ResearcherID

O-5152-2016

Rozdziały (1)

Książki (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (126)

Recenzje prac dyplomowych (164)