Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Przekładnie cięgnowe z pasami klinowymi

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Strand transmissions with v-belts

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

154

ISBN

978-83-7775-555-6

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80