Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Krawiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

piotr.krawiec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 42

ORCID

0000-0003-3076-0337

ResearcherID

A-7578-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (51)

Rozdziały (68)

Książki (8)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (32)

Recenzje prac dyplomowych (166)