Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Czy polskie przepisy dają gwarancję bezpiecznej wody?

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Is the Polish regulations guarantee safe water?

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2019 | Numer: nr 3 (65)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • woda do picia
  • bakterie
  • patogeny
  • dezynfekcja
  • polskie przepisy prawne
Strony (od-do)

56 - 65

Zaprezentowany na

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko, 13-15.03.2019, Licheń, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

5