Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt ekonomiczny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN The Choice of Renewable Primary Energy Source For an Single-Family Residential Passive Buildings, According Passive House Institute (PHI) - Economic Aspect

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budownictwo pasywne
  • odnawialne źródła energii
  • aspekt ekonomiczny
Strony (od-do)

243 - 252

DOI

10.15199/9.2019.7.1

Punktacja MNiSW / czasopismo

5