Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Kształtowanie odporności na zużycie tribologiczne elementów maszyn z żeliwa przez laserową obróbkę cieplną (LOC)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

124

ISBN

978-83-7775-436-8

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004034681

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 539