Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Źródło ciepła małej mocy zasilane biomasą : efektywność energetyczno-ekologiczna dla wybranych paliw

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

129

ISBN

978-83-7775-416-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003748482

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 533