Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marek Juszczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

marek.juszczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 94

PBN ID

1480715

ResearcherID

M-2898-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS