Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Increasing the Efficiency of the Production Process by Production Levelling

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Management and Production Engineering Review

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • production levelling
  • production flow
  • Lean Manufacturing
  • production improvement
  • production levelling implementation methodologies
Strony (od-do)

93 - 100

DOI

10.24425/mper.2019.129572

URL

http://mper.org/mper/images/archiwum/2019/nr2/9-rewers.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

70