Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ocena wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz pomieszczeń biurowych na podstawie normy PN-EN 15193

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

157 - 158

Book

XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2012, Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2012, 2012

Presented on

XXXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, 23-26.05.2012, Gliwice - Ustroń, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.