Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Architektura szpitala : izba przyjęć w szpitalu pediatrycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

129

ISBN

978-83-7775-553-2

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80