Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Problemy modelowania eksploatacyjnych stanów węzłów tarcia tłokowych sprężarek chłodniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

160

ISBN

978-83-7789-558-0

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80