Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Przemysław Tyczewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

przemyslaw.tyczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 55

ORCID

0000-0001-7771-7091

ResearcherID

M-1951-2014

Google Scholar

EaqBUy0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (26)

Rozdziały (1)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (58)