Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Przemysław Tyczewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

przemyslaw.tyczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 55

PBN ID

1502410

ResearcherID

M-1951-2014

ORCID

0000-0001-7771-7091

Google Scholar

EaqBUy0AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%