Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Boeing 787-9 in-flight exhaust emission analysis for the selected flight

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 40

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • emission
  • aircraft
  • torbofan engine
  • flight
Strony (od-do)

419 - 426

DOI

10.1016/j.trpro.2019.07.061

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519302248

Zaprezentowany na

13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport (TRANSCOM 2019), 29-31.05.2019, Novy Smokovec, Slovak Republic

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5