Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Marcin Nowacki

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

marcin.nowacki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 45

ORCID

0000-0003-4347-9392

ResearcherID

S-1764-2017

Artykuły (16)

Rozdziały (1)