Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Cryogenic Cooling in Wireless Communications

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Entropy

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 21 | Numer: no. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • wireless communications
  • channel capacity
  • Shannon limit
  • cryogenics
  • thermal noise
Data udostępnienia online

25.08.2019

DOI

10.3390/e21090832

URL

https://www.mdpi.com/1099-4300/21/9/832/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

0 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

2,419 [Lista 2018]