Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analizy numeryczne oraz badania nowej segmentowej tarczy hamulcowej mocowanej do koła zestawu kołowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Numerical analyzes and tests of a new segmented brake disc mounted to the wheel of a wheelset

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Problemy Kolejnictwa

Rocznik: 2019 | Numer: z. 183

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hamulec tarczowy
  • tarcza dzielona
  • elektryczny zespół trakcyjny
Strony (od-do)

51 - 65

URL

https://problemykolejnictwa.pl/images/PDF/183_7.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5