Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ranking Approach to Scheduling Repairs of a Water Distribution System for the Post-Disaster Response and Restoration Service

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Water

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 11 | Numer: iss. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

31.07.2019

Strony (od-do)

1591-1 - 1591-23

DOI

10.3390/w11081591

URL

https://www.mdpi.com/2073-4441/11/8/1591/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,524 [Lista 2018]