Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Alicja Bałut

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

alicja.balut@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 36

ORCID

0000-0002-2106-1051

ResearcherID

AAE-1383-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (11)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (8)