Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bezprzewodowa sieciowa karta pomiarowa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Wireless network measurement card

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 100

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • karty pomiarowe
  • mikrokontrolery
  • transmisja bezprzewodowa
  • komunikacja klient-serwer
  • moduły WiFi
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono prototyp bezprzewodowej sieciowej karty pomiarowej udostępniającej dane pomiarowe z wykorzystaniem globalnej sieci Internet. Zastosowane rozwiązanie ma na celu umożliwić zdalny pomiar, usprawniający proces pozyskiwania wyników pomiaru. Z kolei wykorzystanie globalnej sieci Internet ma umożliwić zdalny dostęp do wyników pomiarów oraz ich wizualizację. Na początku artykułu przedstawiono krótko poruszaną problematykę, której rozwiązaniem ma być zaprezentowany układ. W kolejnych częściach zaprezentowano schemat ideowy układu oraz omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące oprogramowania poszczególnych bloków urządzenia na podstawie schematu blokowego.

EN The article presents a prototype of a wireless network measurement card that share measurement data using the global Internet network. The solution is used to enable remote measurement, that streamlining the process of obtaining measurement results. In turn, the use of the global Internet network is to enable remote access to measurement results and their visualization. At the beginning of the article, briefly discussed issues are presented. The further sections presented the schematic diagram of the system and discuss the most important issues regarding the software of individual device blocks based on the block diagram.

Strony (od-do)

19 - 28

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0002

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-db2ef55d-9d83-4f22-830b-bf7ec49b69d5

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5