Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Aplikacja sieciowa do wizualizacji danych pomiarowych w czasie rzeczywistym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Network application for the visualization of measurement data in real time

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 100

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aplikacje internetowe
  • serwery www
  • wizualizacja danych pomiarowych
  • komunikacja klient-serwer w czasie rzeczywistym
Streszczenie

PL W artykule zaprezentowano projekt aplikacji internetowej służącej do przetwarzania oraz wizualizacji danych pomiarowych. Stworzone rozwiązanie ma na celu umożliwić dostęp do pomiarów z każdego miejsca, które ma dostęp do Internetu, bez konieczności stosowania dodatkowego, dedykowanego specjalistycznego oprogramowania. Przedstawiono technologie wykorzystane do zaprojektowania aplikacji. Opisano także sposób uwierzytelniania klientów oraz wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Aplikacja sieciowa, zbudowana na bazie serwera www, ma charakter uniwersalnego panelu użytkownika umożliwiającego komunikację w czasie rzeczywistym z aktualnie podłączoną kartą pomiarową.

EN The article presents project of aplication which proces and vizualizate measurement data. Project was created to make possible access to measurement from anywhere that has acces to the Internet with no need to use additional specialistic software. Technologies used to implementation that aplication was presented. The way of authorization costumers and vizualizate data in real time was also describe in article. Aplication was build based on web server. It has character of universal user interface which make possible to comunicate in real time with connected measuring cart.

Strony (od-do)

177 - 186

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.100.0016

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=4158

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5