Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów

Rok publikacji

2019

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Data opublikowania

2019

Rozdziały
Racjonalne zarządzanie koleją muzealną na przykładzie Średzkiej Kolei Powiatowej (s. 251-264)
Konferencja

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, 10-12.10.2018, Szreniawa, Polska