Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Racjonalne zarządzanie koleją muzealną na przykładzie Średzkiej Kolei Powiatowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

251 - 264

Książka

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów

Zaprezentowany na

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, 10-12.10.2018, Szreniawa, Polska