Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Racjonalne zarządzanie koleją muzealną na przykładzie Średzkiej Kolei Powiatowej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2019

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

251 - 264

Book

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów

Presented on

VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, 10-12.10.2018, Szreniawa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.