Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Study of Metal–Ceramic Composite Foams Combustibility

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Acta Physica Polonica A

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 135 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • casting
  • composites
  • metal-ceramic foams
  • material combustibility
Strony (od-do)

304 - 307

DOI

10.12693/APhysPolA.135.304

URL

http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/135/app135z2p54.pdf

Zaprezentowany na

XIX International Scientific Conference New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics, 7-8.06.2018, Częstochowa, Poland

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,545 [Lista 2018]