Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Szymański

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

pawel.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 01

ResearcherID

M-2264-2014

ORCID

0000-0003-3770-5082

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS