Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Approximation of solutions to nonautonomous difference equations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Tatra Mountains Mathematical Publications

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 71 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

109 - 121

DOI

10.2478/tmmp-2018-0010

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]