Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Małgorzata Migda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

malgorzata.migda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 59

ORCID

0000-0003-3188-1173

ResearcherID

L-6479-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%

Artykuły (22)

Rozdziały (2)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (10)

Recenzje prac dyplomowych (43)