Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Offshore wind farms on-site submarine cables testing and diagnosis with damped AC

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 19

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • offshore
  • export cables
  • inter-array cables
  • damped AC voltage (DAC)
  • after-laying cable testing
  • on-site diagnosis
  • condition assessment
  • partial discharges
  • dissipation factor
Strony (od-do)

3703-1 - 3703-14

DOI

10.3390/en12193703

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]