Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Uniform λ-property in L1∩L∞

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Commentationes Mathematicae

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 55 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

171 - 181

DOI

10.14708/cm.v55i2.1122

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

9