Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

ryszard.pluciennik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 31

ResearcherID

M-1484-2014

ORCID

0000-0002-1323-0767

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 50%
6.2 Informatyka: 50%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)