Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

ryszard.pluciennik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 31

ORCID

0000-0002-1323-0767

ResearcherID

M-1484-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.3 Matematyka: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%

Artykuły (7)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (29)