Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wieloagentowy łańcuch dostaw

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

206

ISBN

978-83-7775-536-5

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004642241

Słowa kluczowe
PL
  • logistyka (organizacja) – modele matematyczne – rozprawy akademickie
  • systemy wieloagentowe – rozprawy akademickie.
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 544

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0