Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Disinfection By-Products in Swimming Pool Water and Possibilities of Limiting Their Impact on Health of Swimmer

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Produkty uboczne dezynfekcji wody basenowej i możliwości ograniczania ich wpływu na zdrowie użytkowników

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Geomatics and Environmental Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • treatment of swimming pool water
  • THM
  • DBPs
  • ventilation
Strony (od-do)

71 - 92

DOI

10.7494/geom.2019.13.3.71

URL

http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.71.pdf

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20