Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Politechnika Poznańska : zmiany bazy lokalowej w ujęciu historycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Dział Informacji i Promocji, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018 (Data domniemana)

Liczba stron

148

ISBN

978-83-7775-521-1

Katalog

xx004475313

Rozdziały
Wilda w XIX wieku (s. 15-21)
Architektura budynku obecnego Rektoratu Politechniki Poznańskiej (s. 22-26)
Architektura budynków otaczających dziedziniec Rektoratu (s. 27-29)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20