Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

In Memoriam - Professor Erwin Stein

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Computer Assisted Methods in Engineering and Science

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 26 | Numer: no. 1

Typ artykułu

komunikat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

61 - 62

DOI

10.24423/cames.26.1.6

URL

https://cames.ippt.pan.pl/index.php/cames/issue/view/35

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania