Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Przetwarzanie i kompresja wielowidokowych sekwencji wizyjnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

161

ISBN

978-83-7775-550-1

ISSN

0551-6528

Katalog

xx004690645

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 549

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0