Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Olgierd Stankiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

olgierd.stankiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 40

ORCID

0000-0001-9691-9094

ResearcherID

A-4849-2016

Google Scholar

FPqiUAsAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (79)

Książki (1)

Raporty (52)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (33)

Recenzje prac dyplomowych (24)

Wyniki (3)