Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Fuzzy Metadata Strategies for Enhanced Data Integration

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Fuzzy Sets
  • Fuzzy Union
  • Crisp Sets
  • Metadata
  • Data Integration
  • Knowledge Base
Strony (od-do)

83 - 90

DOI

10.5220/0006905200830090

URL

http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0006905200830090

Książka

Proceedings of the 7th International Conference on Data Science, Technology and Applications (DATA 2018)

Zaprezentowany na

7th International Conference on Data Science, Technology and Applications (DATA 2018), 26-28.07.2018, Porto, Portugal

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5