Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Interactive Lungs Auscultation with Reinforcement Learning Agent

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

824 - 832

DOI

10.5220/0007573608240832

URL

http://www.insticc.org/Primoris/Resources/PaperPdf.ashx?idPaper=75736

Książka

Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART 2019. Volume 2

Zaprezentowany na

11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART 2019, 19-21.02.2019, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

20