Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zagadnienie wdrażania technologii BIM w edukacji i w praktyce

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

156 - 170

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/B748B37A-5C63-7A37-CE6D-B000648E2D2E

Książka

Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania. Tom 1

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5