Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Monika Siewczyńska

PBN ID

2313682

ResearcherID

N-5489-2016

ORCID

0000-0003-3481-6748

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Indeksowane w WoS