Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

GECCO '19 : proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, USA

Wydawca

ACM

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2019

Liczba stron

1522

ISBN

978-1-4503-6111-8

URL

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3321707

Rozdziały
Stochastic Program Synthesis via Recursion Schemes (s. 35-36)
Robust indicator-based algorithm for interactive evolutionary multiple objective optimization (s. 629-637)
Parametrizing convection selection: conclusions from the analysis of performance in the NKq model (s. 804-811)
Solving Symbolic Regression Problems with Formal Constraints (s. 977-984)
Toward real-world vehicle placement optimization in round-trip carsharing (s. 1138-1146)
Konferencja

Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2019, 13-17.07.2019, Prague, Czech Republic