Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Stochastic Program Synthesis via Recursion Schemes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • program synthesis
  • algebraic data types
  • catamorphisms
  • patternmatching
  • recursion schemes
Strony (od-do)

35 - 36

DOI

10.1145/3319619.3326758

URL

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3326758

Książka

GECCO '19 : proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference

Zaprezentowany na

Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2019, 13-17.07.2019, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

140,0