Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

114

ISBN

978-83-7775-571-6

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80